Een ei mag in Amerika elke dag

Vogelgriep eieren

Een ei mag in Amerika elke dag

Het invloedrijkste Amerikaanse adviesorgaan op het gebied van voeding heeft nieuwe adviezen opgesteld voor gezonde voeding. De grootste verandering ten opzichte van de richtlijnen van vijf jaar geleden is dat er niet meer tegen cholesterol wordt gewaarschuwd.

Volgens de commissie kan er een dikke streep door het jarenlange advies om niet elke dag eieren te eten omdat ze veel cholesterol bevatten. Hoeveel cholesterol je eet heeft namelijk amper effect op de hoeveelheid cholesterol in je bloed. Deze is overwegend genetisch bepaald, aldus cardioloog Steven Nissen van de Cleveland Clinic. “Het advies om niet te veel eieren te eten, was nooit gebaseerd op goede wetenschap,” zei hij. “De voedingsadviezen zijn al decennia verkeerd.”

Bron: Washington Post