WUR komt met prachtige geschiedenis van de kip

WUR komt met prachtige geschiedenis van de kip

De nieuwe brochure ‘De Kip’ van Wageningen Universiteit biedt een kort overzicht van de rol van de verschillende ‘hoender’ rassen in de landbouwgeschiedenis, en van de rijke diversiteit aan rassen en kleuren. Prachtig om te zien!

De brochure vertelt het verhaal van de kip in Nederland door de eeuwen heen. Ook staat de brochure vol met leuke feitjes. Wist je bijvoorbeeld dat er ook kippen zijn die groene eieren leggen?

Het taalgebruik in de brochure is misschien wel even weelderig als de beelden: “Het Nederlandse hoen (of kip, waarmee we meestal hetzelfde dier bedoelen) staat symbool voor onze eeuwenlange verbondenheid met de kleinschalige landbouw. Al naar gelang de tijdgeest komt het tamme hoen in veel gedaanten voor: van onopvallende scharrelaar bij kleine boeren tot adellijk pronkstuk, en van zinnebeeld van ‘vleselijk genot’ tot productiekip.”

Bekijk deze geschiedenis van de kip hier: https://edepot.wur.nl/409848