Ei code

Wat betekenen de codes op eieren?

Als je eieren koopt in de supermarkt, zie je dat er op elk ei in de verpakking een code staat. Wat betekenen die codes nou precies?

Het printen van de eicode is wettelijk verplicht en moet op elk ei staan. Dit maakt de eiersector een zeer transparante sector. De eicode zorgt ervoor dat elk ei herleidbaar is naar het bedrijf waar het is gelegd. Hierdoor weet je als consument waar je ei vandaan komt. Tevens dient de eicode als eenvoudig controlemiddel binnen de eiersector. Alle geproduceerde eieren worden op de boerderij – dus aan de bron – voorzien van de code, mits de boerderij deelneemt aan het kwaliteitssysteem IKB-Ei. In de Nederlandse supermarkten vind je uitsluitend eieren die gekeurd zijn volgens dit kwaliteitssysteem.

Eicode

De eicodes bestaan uit letters en cijfers, bijvoorbeeld 0-NL-1234567. Het eerste getal kan een 0,1, 2 of 3 zijn en geeft aan hoe de kip heeft geleefd.

  • 0: biologisch ei
  • 1: vrije-uitloopei
  • 2: scharrelei
  • 3: koloniehuisvesting

NL staat voor Nederland en getallen na deze afkorting geven het bedrijf en de stal aan waar het ei vandaan komt. Zo zijn Nederlandse eieren helemaal te traceren tot aan het bedrijf én de stal waar ze vandaan komen. De eicodes zeggen dus niks over de houdbaarheid van een ei. Lees hier meer over hoe lang eieren houdbaar zijn.

Eicode-app

OVONED, de brancheorganisatie voor de eiersector, heeft een eicode-app ontwikkeld waarmee je je ei gemakkelijk via je smartphone kunt traceren. Ook kan je zien of het bedrijf gecertificeerd is door IKB Ei, het kwaliteitszorgsysteem voor de productie van eieren. Daarnaast geeft de app handige algemene informatie over de Nederlandse legsector. Benieuwd waar jouw ei vandaan komt? Download de app in de App Store of Play store

Ei code

Altijd al willen weten welke weg een ei aflegt voordat het op je bord komt? Bewandel hier de weg van het ei.